Windowrmv.com
Powerful command line remover
WinCtrViewer - APPDATA v2016.04.24
"%APPDATA%\WinCtrViewer\Engin\ProVersion\WinCtrCon.exe" "%APPDATA%\WinCtrViewer\Engin\ProVersion\WinCtrProc.exe" "%APPDATA%\WinCtrViewer\Engin\Retain\RetainPt.exe" "%APPDATA%\WinCtrViewer\Engin\Retain\RetainPtUp.exe"

taskengn - WINDIR v2016.04.22
"%WINDIR%\system32\taskengn\taskengn.exe" "%WINDIR%\system32\taskengn\taskengnc.exe"

signkey - LOCALAPPDATA v2016.04.01
"%LOCALAPPDATA%\signkey\b_signkeyex.exe" "%LOCALAPPDATA%\signkey\signkeyexup.exe"

Pre-Guard v2016.03.31
"%PROGRAMFILES%\Pre-Guard\CheckGuard.exe" "%PROGRAMFILES%\Pre-Guard\pgNotifier.exe" "%PROGRAMFILES%\Pre-Guard\Pre-Guard.exe"

Microadpop - APPDATA v2016.03.31
"%APPDATA%\Microadpop\microadpop.exe" "%APPDATA%\Microadpop\microadpopagent.exe"

PC Cleaner Pro v2016.03.30
"%ALLUSERSPROFILE%\PC Cleaner Pro\PCCleaners.exe"

PC Antivirus v2016.03.30
"%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\pcavmon.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\PCCleanerAV.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\SBSetupDrivers.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\sbte.dll" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\SpursDownload.dll" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\vipre.dll" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\Drivers\amd64\sbapifs.sys" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\Drivers\i386\sbaphd.sys" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\Drivers\i386\sbapifs.sys" "%PROGRAMFILES%\PC Antivirus\Drivers\i386\sbapifsl.sys"

SprgFiles
"%PROGRAMFILES%\SprgFiles\downloader.exe" "%PROGRAMFILES%\SprgFiles\SprgFiles.exe"

RadarSync v2016.03.12
"%PROGRAMFILES%\RadarSync\beforeuninstall.exe" "%PROGRAMFILES%\RadarSync\difxapi64.dll" "%PROGRAMFILES%\RadarSync\pcupdater.exe" "%PROGRAMFILES%\RadarSync\updater\amd64Helper\DriverUpdateHelper64.exe"

SmartRun - PROGRAMFILES v2016.03.06
"%PROGRAMFILES%\SmartRun\smartrun.exe" "%PROGRAMFILES%\SmartRun\srhost.exe" "%PROGRAMFILES%\SmartRun\srlchr.exe" "%PROGRAMFILES%\SmartRun\smartrunup.exe"

Donation Reminder - APPDATA v2016.03.04
"%APPDATA%\Donation Reminder\AddonsFramework.Typelib.dll" "%APPDATA%\Donation Reminder\AddonsFramework.Typelib64.dll" "%APPDATA%\Donation Reminder\BackgroundHost.exe" "%APPDATA%\Donation Reminder\BackgroundHost64.exe" "%APPDATA%\Donation Reminder\ButtonSite.dll" "%APPDATA%\Donation Reminder\ButtonSite64.dll" "%APPDATA%\Donation Reminder\EFR.dll" "%APPDATA%\Donation Reminder\EFR64.dll" "%APPDATA%\Donation Reminder\IEUpdater.exe" "%APPDATA%\Donation Reminder\IEUpdater64.exe" "%APPDATA%\Donation Reminder\ScriptHost.dll" "%APPDATA%\Donation Reminder\ScriptHost64.dll"

AnyFlix v2016.03.04
"%PROGRAMFILES%\AnyFlix\ConsoleApplication1.dll" "%PROGRAMFILES%\AnyFlix\dnsinwood.exe" "%PROGRAMFILES%\AnyFlix\DnsMonitoring.dll" "%PROGRAMFILES%\AnyFlix\Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll" "%PROGRAMFILES%\AnyFlix\ZonaTools.XPlorerBar.dll"

WeatherAlert - ALLUSERSPROFILE v2016.03.04
"%ALLUSERSPROFILE%\WeatherAlert\WeatherAlert.dll" "%ALLUSERSPROFILE%\WeatherAlert\WeatherAlert.exe" "%ALLUSERSPROFILE%\WeatherAlert\WeatherAlert64.dll" "%ALLUSERSPROFILE%\WeatherAlert\WeatherAlert64.exe" "%ALLUSERSPROFILE%\WeatherAlert\WeatherAlertService.exe"

MyTransitPlanner_fx v2016.03.04
"%PROGRAMFILES%\MyTransitPlanner_fx\bar\1.bin\AppIntegrator.exe" "%PROGRAMFILES%\MyTransitPlanner_fx\bar\1.bin\AppIntegrator64.exe" "%PROGRAMFILES%\MyTransitPlanner_fx\bar\1.bin\fxbar.dll" "%PROGRAMFILES%\MyTransitPlanner_fx\bar\1.bin\fxbarsvc.exe" "%PROGRAMFILES%\MyTransitPlanner_fx\bar\1.bin\fxhighin.exe" "%PROGRAMFILES%\MyTransitPlanner_fx\bar\1.bin\fxmedint.exe" "%PROGRAMFILES%\MyTransitPlanner_fx\bar\1.bin\assists\Apa\Bar\assist.exe"

SlimCleaner Plus SlimService v2016.03.01
"%PROGRAMFILES%\SlimCleaner Plus\mdp.exe" "%PROGRAMFILES%\SlimCleaner Plus\SlimCleanerPlus.exe" "%PROGRAMFILES%\SlimService\MyDefragDll.dll" "%PROGRAMFILES%\SlimService\SlimService.exe" "%PROGRAMFILES%\SlimService\SlimServiceFactory.exe" "%PROGRAMFILES%\SlimService\UnifiedLogger.dll"

Display Offer v2016.02.28
"%PROGRAMFILES%\Display Offer\delayexec.exe" "%PROGRAMFILES%\Display Offer\wait.exe" "%PROGRAMFILES%\Display Offer\newdelayexec.exe"

SGsoft DIPAV v2016.02.27
"%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\cWHJ.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\DIPAV AI.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\DIPAV.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\DIPAVScan.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\DIPAVStart.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\DIPAVUninstall.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\JYjma.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\oveQQJ.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\sNl.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\cert\signtool.exe" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\exe\ARP.EXE" "%PROGRAMFILES%\SGsoft\DIPAV\exe\NETSTAT.EXE"

IPHelper v2016.02.27
"%PROGRAMFILES%\IPHelper\IPHelper.exe" "%LOCALAPPDATA%\IPHelper\LAUNCHER\iphLauncher.exe" "%LOCALAPPDATA%\IPHelper\Management\iphlms.exe"

adplaylink - APPDATA v2016.02.23
"%APPDATA%\adplaylink\aplink.exe" "%APPDATA%\adplaylink\aplinkup.exe"

ssn - save serp now v2016.02.23
"%APPDATA%\ssn\saveup.exe" "%APPDATA%\ssn\SSN.exe"

topsadon - APPDATA v2016.02.18
"%APPDATA%\topsadon\topsadon.exe" "%APPDATA%\topsadon\topsadon1.dll" "%APPDATA%\topsadon\topsadon1u.exe" "%APPDATA%\topsadon\topsadonagent.exe" "%APPDATA%\topsadon\topsadonbho.dll"

camsv - APPDATA v2016.01.26
"%APPDATA%\camsv\camsv.exe" "%APPDATA%\camsv\camsvmon.exe"

uTorrentK - PROGRAMFILES v2016.01.09
"%PROGRAMFILES%\uTorrentK\cutorrentk.exe" "%PROGRAMFILES%\uTorrentK\uTorrentK.exe" "%PROGRAMFILES%\utorrentk\uutorrentk.exe"

wingguestm - APPDATA v2016.01.09
"%APPDATA%\wingguestm\guestm.exe" "%APPDATA%\wingguestm\guestms.exe" "%APPDATA%\wingguestm\guestmu.exe" "%APPDATA%\wingguestm\isap.exe" "%APPDATA%\wingguestm\LniAdLib.dll" "%APPDATA%\wingguestm\nhopen.dll"

oldfred - APPDATA v2016.01.06
"%APPDATA%\oldfred\oldfreda.exe" "%APPDATA%\oldfred\oldfredc.exe" "%APPDATA%\oldfred\oldfredf.exe" "%APPDATA%\oldfred\oldfredv.exe"

SmartIconsVer1.0 - PROGRAMFILES v2016.01.05
"%PROGRAMFILES%\SmartIconsVer1.0\smip.exe" "%PROGRAMFILES%\SmartIconsVer1.0\smiv.exe"

SmartTech - APPDATA v2016.01.03
"%APPDATA%\SmartTech\SmartTech.exe" "%APPDATA%\SmartTech\SmartTech_h.dll" "%APPDATA%\SmartTech\SmartTech_r.exe" "%APPDATA%\SmartTech\SmartTech_u.exe" "%APPDATA%\SmartTech\smartUtil.dll"

Best YouTube Downloader v2016.01.03
"%PROGRAMFILES%\Best YouTube Downloader\CMDDAEa.exe" "%PROGRAMFILES%\Best YouTube Downloader\IEEF\4peN47XpKy.exe" "%PROGRAMFILES%\Best YouTube Downloader\IEEF\8n3qM4Xglt.dll" "%PROGRAMFILES%\Best YouTube Downloader\IEEF\dU3bnfwGRl.dll" "%PROGRAMFILES%\Best YouTube Downloader\IEEF\qmf0pc1wCX.dll" "%PROGRAMFILES%\Best YouTube Downloader\IEEF\ByRpVyj5CU.dll"

OZIP v2016.01.03
"%PROGRAMFILES%\OZIP\OZIP.dll" "%PROGRAMFILES%\OZIP\OZIP.exe"

WebSearcher v2016.01.03
"%PROGRAMFILES%\WebSearcher\bin\FiddlerCore.dll" "%PROGRAMFILES%\WebSearcher\bin\fiddlercorewrapper.dll" "%PROGRAMFILES%\WebSearcher\bin\makecert.exe" "%PROGRAMFILES%\WebSearcher\bin\Sniffer.exe"

infocover
%PROGRAMFILES%\infocover\infocover.exe - %PROGRAMFILES%\infocover\infocoverBK.exe - %PROGRAMFILES%\infocover\infocoverdm.exe - %PROGRAMFILES%\infocover\infocoverU.exe

vaccineweb
%PROGRAMFILES%\vaccineweb\vaccineweb.exe - %PROGRAMFILES%\vaccineweb\vaccinewebstart.exe - %PROGRAMFILES%\vaccineweb\vaccinewebu.exe

vaccineclinic
%WINDIR%\userinforeset.exe - %PROGRAMFILES%\vaccineclinic\vaccineclinicstart.exe - %PROGRAMFILES%\vaccineclinic\vaccineclinicu.exe - %PROGRAMFILES%\vaccineclinic\vaccineclinic.exe

speedguarder
%PROGRAMFILES%\speedguarder\speedguarder.exe - %PROGRAMFILES%\speedguarder\speedguarderstart.exe - %PROGRAMFILES%\speedguarder\speedguarderu.exe

FastLink
%APPDATA%\FastLink\FastLink.exe - %APPDATA%\FastLink\FastLinkAgent.exe

SaveCom
%PROGRAMFILES%\SaveCom\SaveCom.exe - %PROGRAMFILES%\SaveCom\SaveComMtr.exe - %PROGRAMFILES%\SaveCom\SaveComuck.exe

windin
%PROGRAMFILES%\windin\WindInC.exe - %PROGRAMFILES%\windin\WindInD.exe - %PROGRAMFILES%\windin\WindInSe.exe

HelpInfo
%PROGRAMFILES%\HelpInfo\HelpInfo.exe - %PROGRAMFILES%\HelpInfo\HelpInfoMtr.exe - %PROGRAMFILES%\HelpInfo\HelpInfouck.exe

SaveInfo
%PROGRAMFILES%\SaveInfo\RepairCode.exe - %PROGRAMFILES%\SaveInfo\SaveInfoMtr.exe - %PROGRAMFILES%\SaveInfo\SaveInfouck.exe - %PROGRAMFILES%\SaveInfo\SaveInfo.exe

comviewa
%APPDATA%\comviewa\comviewa.exe - %APPDATA%\comviewa\comviewb.exe

pcm
%APPDATA%\pcm\pcm.exe - %APPDATA%\pcm\pcmagent.exe - %APPDATA%\pcm\PCMomCleanWeb.dll

JoyFile
%PROGRAMFILES%\JoyFile\JoyFileDownClient.dll - %PROGRAMFILES%\JoyFile\JoyFileService.dll - %PROGRAMFILES%\JoyFile\JoyFileDown.exe - %PROGRAMFILES%\JoyFile\JoyFileService.exe - %PROGRAMFILES%\JoyFile\JoyFileUp.exe - %PROGRAMFILES%\JoyFile\JoyFileWebControl.dll

LiteWindow
%PROGRAMFILES%\LiteWindow\AddScheduler.exe - %PROGRAMFILES%\LiteWindow\LiteWindow.exe - %PROGRAMFILES%\LiteWindow\LiteWindowU.exe

MicroPowerOff
%PROGRAMFILES%\MicroPowerOff\micropoweroff.exe - %PROGRAMFILES%\MicroPowerOff\micropoweroff_mon.exe - %PROGRAMFILES%\MicroPowerOff\micropoweroff_uc.exe

wowsuji
%APPDATA%\wowsuji\wowsuji.exe - %APPDATA%\wowsuji\wowsujis.exe

pcsystem
%PROGRAMFILES%\pcsystem\pcsystem.exe - %PROGRAMFILES%\pcsystem\pcsystemse.exe

windoguide
%PROGRAMFILES%\windoguide\wgbho.dll - %PROGRAMFILES%\windoguide\windgdo.dll - %PROGRAMFILES%\windoguide\windoguide.exe - %PROGRAMFILES%\windoguide\windoguideagent.exe

clearboan
%PROGRAMFILES%\clearboan\clearboan.dll - %PROGRAMFILES%\clearboan\clearboan.exe - %APPDATA%\clearboan\clearboancnt.exe - %PROGRAMFILES%\clearboan\clearboanmon.exe - %PROGRAMFILES%\clearboan\clearboansvc.exe

optimaspeed
%PROGRAMFILES%\optimaspeed\optimaspeed.exe - %APPDATA%\optimaspeed\optimaspeedcnt.exe - %PROGRAMFILES%\optimaspeed\optimaspeedsvc.exe

MetablogNewIssues - USERPROFILE
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\MetablogNewIssues\metablogagent.exe - %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\MetablogNewIssues\MetablogNewIssues.exe

AtomFile
%PROGRAMFILES%\AtomFile\atomfile_control.exe - %PROGRAMFILES%\AtomFile\AtomFileDownClient.dll - %PROGRAMFILES%\AtomFile\AtomFileService.dll - %PROGRAMFILES%\AtomFile\AtomFileService.exe

winAPUM
%PROGRAMFILES%\winAPUM\winAPUM.dll - %PROGRAMFILES%\winAPUM\winAPUMUpdate.exe

MetablogNewIssues - LOCALAPPDATA
%LOCALAPPDATA%\MetablogNewIssues\metablogagent.exe - %LOCALAPPDATA%\MetablogNewIssues\MetablogNewIssues.exe

Search Results Toolbar
%PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\BrowserConnection.dll - %PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\x64\BrowserConnection.dll - %PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\Datamngr.dll - %PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrUI.exe - %PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\IEBHO.dll - %PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\mgrldr.dll - %PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe - %PROGRAMFILES%\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe

NetMWin
%PROGRAMFILES%\NetMWin\NetMWin.exe - %PROGRAMFILES%\NetMWin\NMHelper.dll

WinExpand_cyame
%PROGRAMFILES%\WinExpand_cyame\WinExpand_cyame.dll - %PROGRAMFILES%\WinExpand_cyame\WinxpendUP_cyame.exe

qualitier
%APPDATA%\qualitier\qualitier.exe - %APPDATA%\qualitier\qualitierr.exe

WinExpand_nwuk2
%PROGRAMFILES%\WinExpand_nwuk2\WinExpand_nwuk2.dll - %PROGRAMFILES%\WinExpand_nwuk2\WinxpendUP_nwuk2.exe

RiseHost
%APPDATA%\RiseHost\RiseCome.exe - %APPDATA%\RiseHost\RiseHost.exe
Copyright (c) Windowrmv.com. All rights reserved.