Windowrmv.com
Powerful command line remover
CommonShare v2015.04.09
"%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\CommonShare.BrowserAdapter.exe" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\CommonShare.BrowserAdapter64.exe" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\CommonShare.PurBrowse64.exe" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\e4a6645a3f854e1faa41.dll" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\e4a6645a3f854e1faa4164.dll" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\utilCommonShare.exe" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\plugins\CommonShare.Bromon.dll" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\plugins\CommonShare.BroStats.dll" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\plugins\CommonShare.BrowserAdapterS.dll" "%PROGRAMFILES%\CommonShare\bin\plugins\CommonShare.PurBrowseG.dll"

SalesMaaggnEt - ALLUSERSPROFILE v2015.04.09
"%ALLUSERSPROFILE%\SalesMaaggnEt\Ka8Kj_telEq.dll" "%ALLUSERSPROFILE%\SalesMaaggnEt\Ka8Kj_telEq.x64.dll"

PriNcieaCouPon - ALLUSERSPROFILE v2015.04.09
"%ALLUSERSPROFILE%\PriNcieaCouPon\ed.dll" "%ALLUSERSPROFILE%\PriNcieaCouPon\ed.x64.dll"

LuckyCoupon - ALLUSERSPROFILE v2015.04.09
"%ALLUSERSPROFILE%\LuckyCoupon\jPo1.dll" "%ALLUSERSPROFILE%\LuckyCoupon\jPo1.x64.dll"

FlexIobleShhOpper - ALLUSERSPROFILE v2015.04.09
"%ALLUSERSPROFILE%\FlexIobleShhOpper\fTk.dll" "%ALLUSERSPROFILE%\FlexIobleShhOpper\fTk.x64.dll"

MPlayerplus_01 v2015.04.09
"%PROGRAMFILES%\MPlayerplus_01\MPlayerplus_01-bho.dll" "%PROGRAMFILES%\MPlayerplus_01\MPlayerplus_01-bho64.dll" "%PROGRAMFILES%\MPlayerplus_01\MPlayerplus_01-codedownloader.exe"

HQ-V-Pro-v1.9 v2015.04.09
"%PROGRAMFILES%\HQ-V-Pro-v1.9\HQ-V-Pro-v1.9-bho.dll" "%PROGRAMFILES%\HQ-V-Pro-v1.9\HQ-V-Pro-v1.9-bho64.dll" "%PROGRAMFILES%\HQ-V-Pro-v1.9\HQ-V-Pro-v1.9-codedownloader.exe"

LinkWiz_1.10.0.13
"%PROGRAMFILES%\LinkWiz_1.10.0.13\Service\lwsvc.exe"

PlumoWeb v2015.04.07
"%PROGRAMFILES%\PlumoWeb\updatePlumoWeb.exe" "%PROGRAMFILES%\PlumoWeb\bin\utilPlumoWeb.exe"

WebBar 2.0.5527.25142
"%PROGRAMFILES%\WebBar\ISightSDK.dll" "%PROGRAMFILES%\WebBar\wbsvc.exe" "%PROGRAMFILES%\WebBar\2.0.5527.25142\ISightSDK.dll" "%PROGRAMFILES%\WebBar\2.0.5527.25142\ISightSDK_x64.dll" "%PROGRAMFILES%\WebBar\2.0.5527.25142\log4net.dll" "%PROGRAMFILES%\WebBar\2.0.5527.25142\wb.exe"

Air Globe
"%PROGRAMFILES%\Air Globe\AirGlobebho.dll" "%PROGRAMFILES%\Air Globe\AirGlobeuninstall.exe" "%PROGRAMFILES%\Air Globe\updateAirGlobe.exe" "%PROGRAMFILES%\Air Globe\bin\utilAirGlobe.exe"

miniyong - APPDATA v2015.04.05
"%APPDATA%\miniyong\miniyonga.exe" "%APPDATA%\miniyong\miniyongc.exe"

Smartpl - APPDATA v2015.04.04
"%APPDATA%\Smartpl\delete.exe" "%APPDATA%\Smartpl\Smartpl.exe" "%APPDATA%\Smartpl\Smartpls.exe"

StickerBox v2015.04.04
"%PROGRAMFILES%\StickerBox\StickerBox.exe" "%PROGRAMFILES%\StickerBox\TocTocT.exe"

lnkdo - APPDATA v2015.04.01
"%APPDATA%\lnkdo\lnkdo.dll" "%APPDATA%\lnkdo\lnkdoc.exe"

taskhelper v2015.04.01
"%APPDATA%\taskhelper\taskhelper.dll" "%APPDATA%\taskhelper\taskhelpermgr.exe"

SalePluS v2015.03.31
"%PROGRAMFILES%\SAlePlus\KMULTCarRsWlrd.dll" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\KMULTCarRsWlrd.exe" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\KMULTCarRsWlrd.x64.dll" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\ptq7wpa8dMRHLE.dll" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\ptq7wpa8dMRHLE.exe" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\ptq7wpa8dMRHLE.x64.dll" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\SSYZk8pLLcEwkh.dll" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\SSYZk8pLLcEwkh.exe" "%PROGRAMFILES%\SAlePlus\SSYZk8pLLcEwkh.x64.dll"

SaalePluuS v2015.03.31
"%PROGRAMFILES%\SaalePluuS\F1moMrRA6jiGLY.dll" "%PROGRAMFILES%\SaalePluuS\F1moMrRA6jiGLY.exe" "%PROGRAMFILES%\SaalePluuS\F1moMrRA6jiGLY.x64.dll"

SaalePleuS v2015.03.31
"%PROGRAMFILES%\SaalePleuS\VGGcbD1ql5mcio.dll" "%PROGRAMFILES%\SaalePleuS\VGGcbD1ql5mcio.exe" "%PROGRAMFILES%\SaalePleuS\VGGcbD1ql5mcio.x64.dll"

CashReminder v2015.03.29
"%PROGRAMFILES%\CashReminder\CashReminder.exe" "%PROGRAMFILES%\CashReminder\nfapi.dll" "%PROGRAMFILES%\CashReminder\nfregdrv.exe" "%PROGRAMFILES%\CashReminder\ProtocolFilters.dll"

ArcadeTwist
"%PROGRAMFILES%\ArcadeTwist\arcadetwist.dll" "%PROGRAMFILES%\ArcadeTwist\arcadetwist.exe"

RBM NCupons v2015.03.29
"%PROGRAMFILES%\RBM\NCupons\ncupons.exe" "%PROGRAMFILES%\RBM\NCupons\nfapi.dll" "%PROGRAMFILES%\RBM\NCupons\nfregdrv.exe" "%PROGRAMFILES%\RBM\NCupons\rmv.exe" "%PROGRAMFILES%\RBM\NCupons\nss\certutil.exe"

Swift Record v2015.03.18
"%PROGRAMFILES%\Swift Record\SwiftRecordbho.dll" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\updateSwiftRecord.exe" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\bin\SwiftRecord.BOAS.exe" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\bin\SwiftRecord.BOASHelper.exe" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\bin\SwiftRecord.BOASPRT.exe" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\bin\SwiftRecord.BrowserAdapter.exe" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\bin\SwiftRecord.expext.exe" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\bin\SwiftRecord.PurBrowse64.exe" "%PROGRAMFILES%\Swift Record\bin\utilSwiftRecord.exe"

Smartprocess_ut3 v2015.03.08
"%APPDATA%\Smartprocess_ut3\Smartprocess_ut3.exe"

mss5 - APPDATA
"%APPDATA%\mss5\mss5.exe" "%APPDATA%\mss5\mss5agent.exe" "%APPDATA%\mss5\mss5srv.exe"

AVG Secure Search - COMMONPROGRAMFILES v18.4.0
"%COMMONPROGRAMFILES%\AVG Secure Search\DNTInstaller\18.4.0\avgdttbx.dll" "%COMMONPROGRAMFILES%\AVG Secure Search\NativeBrowserApi\18.4.0\NativeBrowserApi.dll" "%COMMONPROGRAMFILES%\AVG Secure Search\ScriptHelperInstaller\18.4.0\avgtbr.dll" "%COMMONPROGRAMFILES%\AVG Secure Search\ScriptHelperInstaller\18.4.0\ScriptHelper.exe" "%COMMONPROGRAMFILES%\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.4.0\log4cplusU.dll" "%COMMONPROGRAMFILES%\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.4.0\loggingserver.exe" "%COMMONPROGRAMFILES%\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.4.0\ToolbarUpdater.exe"

AVG Web TuneUp v2015.03.04
"%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\avgcefrend.exe" "%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\BundleInstall.exe" "%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\lip.exe" "%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\TBAPI.dll" "%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\vprot.exe" "%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe" "%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\4.1.0.411\AVG Web TuneUp.dll" "%PROGRAMFILES%\AVG Web TuneUp\4.1.0.411\AVG Web TuneUp_toolbar.dll"

OnlineMapFinder_9p v2015.03.03
"%PROGRAMFILES%\OnlineMapFinder_9p\bar\1.bin\9pbar.dll" "%PROGRAMFILES%\OnlineMapFinder_9p\bar\1.bin\9pbarsvc.exe" "%PROGRAMFILES%\OnlineMapFinder_9p\bar\1.bin\9pSrcAs.dll"

CinemaDigitalPro 1.4V10.11 v2015.03.02
"%PROGRAMFILES%\CinemaDigitalPro 1.4V10.11\CinemaDigitalPro1.4V10.11-bg.exe" "%PROGRAMFILES%\CinemaDigitalPro 1.4V10.11\CinemaDigitalPro1.4V10.11-bho.dll"

Round World v2015.02.27
"%PROGRAMFILES%\Round World\bin\utilRoundWorld.exe" "%PROGRAMFILES%\Round World\RoundWorldbho.dll" "%PROGRAMFILES%\Round World\RoundWorlduninstall.exe" "%PROGRAMFILES%\Round World\updateRoundWorld.exe"

MozinScale us
%PROGRAMFILES%\MozinScale\mziscaleus.dll - %PROGRAMFILES%\MozinScale\mziscaleussvc.exe - %WINDIR%\System32\winziscalesvc.exe

ModinLand us
%PROGRAMFILES%\ModinLand\mdilandus.dll - %PROGRAMFILES%\ModinLand\mdilandussvc.exe - %WINDIR%\System32\windilandsvc.exe

WerPingGood 201
%PROGRAMFILES%\WerPingGood\WerPingGood_201.exe - %PROGRAMFILES%\WerPingGood\WerPingHelper_201.dll

WerPingGood 202
%PROGRAMFILES%\WerPingGood\WerPingGood_202.exe - %PROGRAMFILES%\WerPingGood\WerPingHelper_202.dll

MozenNabi us
%PROGRAMFILES%\MozenNabi\mznbus.dll - %PROGRAMFILES%\MozenNabi\mznbussvc.exe - %WINDIR%\System32\winnbsvc.exe

ModenPong us
%PROGRAMFILES%\ModenPong\mdpongus.dll - %PROGRAMFILES%\ModenPong\mdpongussvc.exe - %WINDIR%\System32\winpongsvc.exe

MozenPop us
%PROGRAMFILES%\MozenPop\mzpopus.dll - %PROGRAMFILES%\MozenPop\mzpopussvc.exe - %WINDIR%\System32\winpopsvc.exe

ModinHalls us
%PROGRAMFILES%\ModinHalls\mdihallsus.dll - %PROGRAMFILES%\ModinHalls\mdihallsussvc.exe - %WINDIR%\System32\windihallssvc.exe

ModenScot us
%PROGRAMFILES%\ModenScot\mdscotussvc.exe - %PROGRAMFILES%\ModenScot\mdscotus.dll - %WINDIR%\System32\winscotsvc.exe

ModenZill us
%PROGRAMFILES%\ModenZill\mdzillus.dll - %PROGRAMFILES%\ModenZill\mdzillussvc.exe - %WINDIR%\System32\winzillsvc.exe

cloudpop
%PROGRAMFILES%\cloudpop\cloudpop.exe - %PROGRAMFILES%\cloudpop\cloud_.exe

QuickZone
%APPDATA%\QuickZone\QZoneRemove.exe - %APPDATA%\QuickZone\QZDownMgr.dll - %APPDATA%\QuickZone\QuickZone.exe - %APPDATA%\QuickZone\IEQZone.dll

winone
%APPDATA%\winone\winatmgrs.exe - %APPDATA%\winone\winatm2.exe - %APPDATA%\winone\ebone.exe

wintwo
%APPDATA%\wintwo\winatmgr.exe - %APPDATA%\wintwo\winatm.exe

ModinSpin us
%PROGRAMFILES%\ModinSpin\mdispinus.dll - %PROGRAMFILES%\ModinSpin\mdispinussvc.exe - %WINDIR%\system32\windispinsvc.exe

MozenZa us
%PROGRAMFILES%\MozenZa\mzzaus.dll - %PROGRAMFILES%\MozenZa\mzzaussvc.exe - %WINDIR%\System32\winzasvc.exe

MozinTuls us
%PROGRAMFILES%\MozinTuls\mzitulsus.dll - %PROGRAMFILES%\MozinTuls\mzitulsussvc.exe - %WINDIR%\system32\winzitulssvc.exe

ModenKuc us
%PROGRAMFILES%\ModenKuc\mdkucus.dll - %PROGRAMFILES%\ModenKuc\mdkucussvc.exe - %WINDIR%\System32\winkucsvc.exe

ModernRu us
%PROGRAMFILES%\ModernRu\mdruus.dll - %PROGRAMFILES%\ModernRu\mdruussvc.exe - %WINDIR%\System32\winrusvc.exe

CastMy_Plus
%APPDATA%\CastMy_Plus\castmy.exe - %APPDATA%\CastMy_Plus\castmyc.exe - %APPDATA%\CastMy_Plus\castmyd.exe - %APPDATA%\CastMy_Plus\castmyu.exe

mcodec
%PROGRAMFILES%\mcodec\mCodec.exe

Windows LGuide
%PROGRAMFILES%\Windows LGuide\LGuide.dll - %PROGRAMFILES%\Windows LGuide\LGuideP.dll - %PROGRAMFILES%\Windows LGuide\LGuideSC.exe

ModernXo us
%PROGRAMFILES%\ModernXo\mdxous.dll - %PROGRAMFILES%\ModernXo\mdxoussvc.exe - %WINDIR%\System32\winxosvc.exe

ModenBens us
%PROGRAMFILES%\ModenBens\mdbensus.dll - %PROGRAMFILES%\ModenBens\mdbensussvc.exe - %WINDIR%\System32\winbenssvc.exe

systemview
%PROGRAMFILES%\systemview\systemviewu.exe - %PROGRAMFILES%\systemview\systemview.exe - %PROGRAMFILES%\systemview\systemview-se.exe

ModenPix us
%PROGRAMFILES%\ModenPix\mdpixus.dll - %PROGRAMFILES%\ModenPix\mdpixussvc.exe - %WINDIR%\System32\winpixsvc.exe

MozenCuto us
%PROGRAMFILES%\MozenCuto\mzcutous.dll - %PROGRAMFILES%\MozenCuto\mzcutoussvc.exe - %WINDIR%\System32\wincutosvc.exe

OLDGAMEMANIA
%PROGRAMFILES%\OLDGAMEMANIA\oldgamemaniahelper.dll

SmartSecure
%PROGRAMFILES%\SmartSecure\SSAutoUpdate.exe - %PROGRAMFILES%\SmartSecure\SmartSecure.exe - %PROGRAMFILES%\SmartSecure\etc\ssReg.exe - %PROGRAMFILES%\SmartSecure\etc\ssMon.exe
Copyright (c) Windowrmv.com. All rights reserved.