Windowrmv.com
Powerful command line remover
newgoplus - APPDATA v2017.08.03
"%APPDATA%\newgoplus\msload.exe" "%APPDATA%\newgoplus\netcfg.dll" "%APPDATA%\newgoplus\netcon.dll" "%APPDATA%\newgoplus\ngpup.exe" "%APPDATA%\newgoplus\sngp.exe" "%APPDATA%\newgoplus\wngplog.exe" "%APPDATA%\newgoplus\ngpupst.exe"

windv1 - APPDATA v2017.07.20
"%APPDATA%\windv1\windv1.dll" "%APPDATA%\windv1\windv1c.exe" "%APPDATA%\windv1\windv1u.exe"

AVG Driver Updater v2017.07.13
"%PROGRAMFILES%\AVG Driver Updater\AVG Driver Updater.exe" "%PROGRAMFILES%\AVG Driver Updater\UnifiedLogger.dll" "%PROGRAMFILES%\AVG Driver Updater\UninstallStub.exe" "%LOCALAPPDATA%\AVG Netherlands BV\AVG Driver Updater\SWDUMon.sys"

igfCurSys - APPDATA v2017.07.10
"%APPDATA%\igfCurSys\senuix.exe" "%APPDATA%\igfCurSys\senuixup.exe" "%APPDATA%\igfCurSys\senuixs.exe"

Solvusoft WinThruster - PROGRAMFILES v2017.07.09
"%PROGRAMFILES%\Solvusoft\Tray\MsgSys.exe" "%PROGRAMFILES%\Solvusoft\Tray\SolvusoftTray.exe" "%PROGRAMFILES%\Solvusoft\WinThruster\LogFilesCollector.exe" "%PROGRAMFILES%\Solvusoft\WinThruster\MachineId.exe" "%PROGRAMFILES%\Solvusoft\WinThruster\MsgSys.exe" "%PROGRAMFILES%\Solvusoft\WinThruster\Sync.exe" "%PROGRAMFILES%\Solvusoft\WinThruster\UpDates.exe" "%PROGRAMFILES%\Solvusoft\WinThruster\WinThruster64.exe"

novano - APPDATA v2017.07.05
"%APPDATA%\novano\novanov.exe" "%APPDATA%\novano\novanovup.exe"

helpclean v2017.07.02
"%PROGRAMFILES%\helpclean\alphaform.dll" "%PROGRAMFILES%\helpclean\helpclean.exe" "%PROGRAMFILES%\helpclean\Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll" "%PROGRAMFILES%\helpclean\win32\jshelper32.dll" "%PROGRAMFILES%\helpclean\win64\jshelper64.dll"

ReviverSoft Smart Monitor v2017.06.29
"%PROGRAMFILES%\ReviverSoft\Smart Monitor\ReviverSoft Smart Monitor Service.exe" "%PROGRAMFILES%\ReviverSoft\Smart Monitor\ReviverSoftSmartMonitor.exe" "%PROGRAMFILES%\ReviverSoft\Smart Monitor\SystemInfo-vc100-mt.dll"

newgoplus - APPDATA v2017.06.28
"%APPDATA%\newgoplus\ngpup.exe" "%APPDATA%\newgoplus\sngp.exe" "%APPDATA%\newgoplus\newgoplus.exe" "%APPDATA%\newgoplus\newgoplusup.exe"

freewinzips v2017.06.23
"%PROGRAMFILES%\freewinzips\201706222146\FreeWinZips.dll" "%PROGRAMFILES%\freewinzips\201706222146\FreeWinZips.exe" "%PROGRAMFILES%\freewinzips\201706222146\GUI.exe" "%PROGRAMFILES%\freewinzips\201706222146\Unins.exe" "%PROGRAMFILES%\freewinzips\201706222146\WebTip.exe" "%PROGRAMFILES%\freewinzips\201706222146\winzipsts.exe" "%PROGRAMFILES%\freewinzips\201706222146\XCrashReport.exe"

NewsGo - LOCALAPPDATA v2017.06.14
"%LOCALAPPDATA%\NewsGo\NewsGo.exe" "%LOCALAPPDATA%\NewsGo\NewsGoServ.exe"

Windows NewsGo - APPDATA v2017.06.14
"%APPDATA%\Windows NewsGo\NewsConf.exe" "%APPDATA%\Windows NewsGo\WinNewsServ.exe"

newgoplus - APPDATA v2017.05.23
"%APPDATA%\newgoplus\newgoplus.exe" "%APPDATA%\newgoplus\newgoplusup.exe"

Driver Updater Plus v2017.05.19
"%PROGRAMFILES%\Driver Updater Plus\difxapi64.dll" "%PROGRAMFILES%\Driver Updater Plus\DSTPJb4u.exe" "%PROGRAMFILES%\Driver Updater Plus\dup.exe" "%PROGRAMFILES%\Driver Updater Plus\updater\amd64Helper\DriverUpdateHelper64.exe"

PC Commander - PROGRAMFILES v2017.05.19
"%PROGRAMFILES%\PC Commander\ControlPanel.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Commander\EventMessageFile.dll" "%PROGRAMFILES%\PC Commander\GHCrUtils.dll" "%PROGRAMFILES%\PC Commander\PCCommander.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Commander\StartPCCommander.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Commander\StopPCCommander.exe"

PC Cleaning Utility v2017.05.19
"%PROGRAMFILES%\PC Cleaning Utility\InstAct.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Cleaning Utility\PCCleaningUtility.exe" "%PROGRAMFILES%\PC Cleaning Utility\Splash.exe" "%APPDATA%\PC Cleaning Utility\PC Cleaning Utility 3.0.4\install\53A1A69\InstAct.exe" "%APPDATA%\PC Cleaning Utility\PC Cleaning Utility 3.0.4\install\53A1A69\PCCleaningUtility.exe" "%APPDATA%\PC Cleaning Utility\PC Cleaning Utility 3.0.4\install\53A1A69\Splash.exe"

Reset - APPDATA v2017.04.23
"%APPDATA%\Reset\mfc120.dll" "%APPDATA%\Reset\mfc140.dll" "%APPDATA%\Reset\pin2taskbar.exe" "%APPDATA%\Reset\reset.exe" "%APPDATA%\Reset\resetagent.exe" "%APPDATA%\Reset\resetservice.exe" "%APPDATA%\Reset\vcruntime140.dll"

ByteFence v2017.04.11
"%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFence.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFenceGUI.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFenceScan.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFenceService.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rsEngine.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rsEngineHelper.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rsLggr.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rsLggr.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rsUtils.dll"

llbunny WINDIR v2017.04.09
"%WINDIR%\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\llbunny\llbunnya.exe" "%WINDIR%\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\llbunny\llbunnyc.exe" "%WINDIR%\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\llbunny\llbunnyup.exe"

WindowMatchTab - ALLUSERSPROFILE v2017.03.28
"%ALLUSERSPROFILE%\WindowMatchTab\matchtab.exe" "%ALLUSERSPROFILE%\WindowMatchTab\matchtabs.exe" "%ALLUSERSPROFILE%\WindowMatchTab\matchtabup.exe"

Me2disk v2017.03.15
"%PROGRAMFILES%\Me2disk\Check.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\detect.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\detect_service.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\Me2diskDown.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\Me2DiskLocal.exe " "%PROGRAMFILES%\Me2disk\Me2DiskLocal.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\Me2diskOP.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\Me2DiskService.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\Me2diskUp.exe" "%PROGRAMFILES%\Me2disk\MurekaAVD.exe"

iconmania - APPDATA v2017.03.12
"%APPDATA%\iconmania\iconm1.dll" "%APPDATA%\iconmania\iconm1c.exe" "%APPDATA%\iconmania\iconm1u.exe" "%APPDATA%\iconmania\iconmania.exe" "%APPDATA%\iconmania\iconmaniaagent.exe" "%APPDATA%\iconmania\iconmaniabho.dll"

ShieldOS
"%PROGRAMFILES%\ShieldOS\lshieldosvc.exe" "%PROGRAMFILES%\ShieldOS\lviewsdos.exe" "%PROGRAMFILES%\ShieldOS\shieldos.exe" "%PROGRAMFILES%\ShieldOS\uninstsd.exe" "%PROGRAMFILES%\ShieldOS\updtsdos.exe"

Zurasoft ZuraClean v2017.02.18
"%COMMONPROGRAMFILES%\Zurasoft\UUS3\LiteUnzip.dll" "%COMMONPROGRAMFILES%\Zurasoft\UUS3\Update3.exe" "%COMMONPROGRAMFILES%\Zurasoft\UUS3\UUS3.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\7ZipDLL.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\ExtensionManager.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\HandleUpdate.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\LiteUnzip.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\LiteZip.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\MyResources.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\SandBoxer.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\SBTE.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\SpursDownload.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\vipre.dll" "%PROGRAMFILES%\Zurasoft\ZuraClean\ZuraClean.exe"

SecuApp v2017.02.17
"%HOMEDRIVE%\SecuApp\SecuAppHelper.exe" "%HOMEDRIVE%\SecuApp\SecuAppService.exe" "%HOMEDRIVE%\SecuApp\SecuAppUI.exe" "%HOMEDRIVE%\SecuApp\SecuAppW.exe" "%HOMEDRIVE%\SecuApp\SecuAppx64.exe" "%HOMEDRIVE%\SecuApp\Soap.dll" "%HOMEDRIVE%\SecuApp\widgetobserver.sys" "%HOMEDRIVE%\SecuApp\x64\widgetobserver.sys"

WidgetSearch v2017.02.17
"%PROGRAMFILES%\WidgetSearch\cpprest100_1_2.dll" "%PROGRAMFILES%\WidgetSearch\restfull.dll" "%PROGRAMFILES%\WidgetSearch\WidgetSearch.exe" "%PROGRAMFILES%\WidgetSearch\WidgetSearchEngine.exe"

inforelatedmatch - ALLUSERSPROFILE v2017.01.26
"%ALLUSERSPROFILE%\inforelatedmatch\relatedmatch.exe" "%ALLUSERSPROFILE%\InfoRelatedMatch\relatedmatcha.exe" "%ALLUSERSPROFILE%\InfoRelatedMatch\relatedmatchs.exe"

Universal Driver Updater v2017.01.26
"%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\ATUpdatersHelper.dll" "%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\CommonForms.Routine.dll" "%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\DPInst64.exe" "%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\DriverHiveEngine.dll" "%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\GASender.exe" "%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\SendDebugLog.exe" "%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\SettingsHelper.dll" "%PROGRAMFILES%\Universal Driver Updater\UniversalDriverUpdater.exe"

deadflowr - APPDATA v2017.01.22
"%APPDATA%\deadflowr\deadflowra.exe" "%APPDATA%\deadflowr\deadflowrb.exe" "%APPDATA%\deadflowr\deadflowrup.exe"

ByteFence v2017.01.21
"%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFence.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFenceGUI.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFenceScan.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\ByteFenceService.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rsEngine.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rsEngineHelper.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\x64\lz4_x64.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\x86\lz4_x86.dll" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rtop\bin\rtop_svc.exe" "%PROGRAMFILES%\ByteFence\rtop\bin\rtop_bg.exe"

Cloud-Web - 2.82
%PROGRAMFILES%\Cloud-Web\cloud-web_svc_2_82.exe - %PROGRAMFILES%\Cloud-Web\Cloud-Web_tb_2_82.dll - %PROGRAMFILES%\Cloud-Web\Cloud-Web_2_82.dll - %PROGRAMFILES%\Cloud-Web\Cloud-Web_mime_2_82.dll - %PROGRAMFILES%\Cloud-Web\Cloud-Web_nad_2_82.dll - %PROGRAMFILES%\Cloud-Web\Cloud-Web_run.exe

ADKillerPlus
%PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\AdkFlt32.sys - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKiller.exe - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerIDC.dll - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerMON.dll - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerMWB.dll - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerMWE.dll - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerR.dll - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerR.exe - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerUpdate.exe - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerUPK.dll - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\ADKillerUPT.dll - %PROGRAMFILES%\ADKillerPlus\Adkmon32.exe

SearchSpy
%PROGRAMFILES%\SearchSpy\CabUse.dll - %PROGRAMFILES%\SearchSpy\RegInDll.dll - %PROGRAMFILES%\SearchSpy\SearchSpy.exe - %PROGRAMFILES%\SearchSpy\SearchSpyIEHelper.dll - %PROGRAMFILES%\SearchSpy\SearchSpyUpdater.exe - %PROGRAMFILES%\SearchSpy\TurboDLL.dll

PcdrAntiVirus
%PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\CKAHComm.dll - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\PcdrAv.exe - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\PcdrAvNotify.dll - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\PcdrAvUpCtl.exe - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\PcdrAv_Update.exe - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\prLoader.dll - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\prremote.dll - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\ScanningProcess.exe - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\SingoAv98.exe - %PROGRAMFILES%\PcdrAntiVirus\SingoAvXp.exe

multiboan
%PROGRAMFILES%\multiboan\multiboanMain.exe - %PROGRAMFILES%\multiboan\multiboanNotice.exe - %PROGRAMFILES%\multiboan\multiboanService.exe - %PROGRAMFILES%\multiboan\multiboanSiteBlock.exe - %PROGRAMFILES%\multiboan\multiboanUninst.exe - %PROGRAMFILES%\multiboan\multiboanUpdate.exe

moolyak
%PROGRAMFILES%\moolyak\MLYK.exe - %PROGRAMFILES%\moolyak\moolyak.exe - %PROGRAMFILES%\moolyak\uninstall.exe

FreeSMSUpdate
%PROGRAMFILES%\FreeSMSUpdate\freeun.exe - %PROGRAMFILES%\FreeSMSUpdate\freeux.exe

free-sms
%PROGRAMFILES%\free-sms\free-sms.exe - %PROGRAMFILES%\free-sms\freeins.exe - %PROGRAMFILES%\free-sms\smsupv.exe

VaccineCop
%PROGRAMFILES%\VaccineCop\etc\avSubEngine.exe - %PROGRAMFILES%\VaccineCop\etc\vcMon.exe - %PROGRAMFILES%\VaccineCop\etc\VCmonRemote.dll - %PROGRAMFILES%\VaccineCop\etc\vcReg.exe - %PROGRAMFILES%\VaccineCop\etc\VCreport.exe - %PROGRAMFILES%\VaccineCop\VaccineCop.exe - %PROGRAMFILES%\VaccineCop\VCAutoUpdate.exe - %PROGRAMFILES%\VaccineCop\VCEngine.dll

DiskDoctor
%PROGRAMFILES%\DiskDoctor\diskdoctor.exe - %PROGRAMFILES%\DiskDoctor\diskdoctorc.dll - %PROGRAMFILES%\DiskDoctor\diskdoctorl.exe - %PROGRAMFILES%\DiskDoctor\diskdoctorm.exe - %PROGRAMFILES%\DiskDoctor\diskdoctorp.exe - %PROGRAMFILES%\DiskDoctor\diskdoctorr.exe - %PROGRAMFILES%\DiskDoctor\diskdoctoru.exe

Auto Styling Plugin - winaux 1.62
%PROGRAMFILES%\Auto Styling Plugin\auto_plugin_1_62.dll - %PROGRAMFILES%\Auto Styling Plugin\auto_pluginhelper_1_62.dll - %PROGRAMFILES%\Auto Styling Plugin\winaux.exe

WebPlus
%PROGRAMFILES%\WebPlus\webplus.dll - %PROGRAMFILES%\WebPlus\webplus.exe

WindowEzSearch - USERPROFILE
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\WindowEzSearch\UpdateDll.exe - %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\WindowEzSearch\WindowEzSearch.dll - %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\WindowEzSearch\WindowEzSearchcfg.exe

VirusVaccine
%PROGRAMFILES%\VirusVaccine\rv01.dll - %PROGRAMFILES%\VirusVaccine\rv01.exe - %PROGRAMFILES%\VirusVaccine\rv01du.exe - %PROGRAMFILES%\VirusVaccine\VirusVaccine.exe - %PROGRAMFILES%\VirusVaccine\VirusVaccineLaunch.exe - %PROGRAMFILES%\VirusVaccine\VirusVaccineUp.exe

ezlinker - USERPROFILE
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\ezlinker\ezlinker.dll - %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\ezlinker\ezlinkers.exe - %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\ezlinker\ezlinkers_sp.exe

protectpc
%PROGRAMFILES%\protectpc\protectpc.exe - %PROGRAMFILES%\protectpc\protectpcuc.exe - %PROGRAMFILES%\protectpc\uninstall.exe

CodeDoctor
%PROGRAMFILES%\CodeDoctor\CodeDoctor.exe - %PROGRAMFILES%\CodeDoctor\CodeDoctorLaunch.exe - %PROGRAMFILES%\CodeDoctor\CodeDoctorUp.exe

SmartBar - PROGRAMFILES v2012.02.18
%PROGRAMFILES%\SmartBar\SBUninstall.exe - %PROGRAMFILES%\SmartBar\SmartBar.dll - %PROGRAMFILES%\SmartBar\SmartBarUpdate.exe - %PROGRAMFILES%\SmartBar\RelevantWord.dll

top-search
%PROGRAMFILES%\top-search\ADPopupAppTS.exe - %PROGRAMFILES%\top-search\ADPopupTS.dll - %PROGRAMFILES%\top-search\Top-Search.dll - %PROGRAMFILES%\top-search\Top-SearchUpdate.exe

cookfolder
%PROGRAMFILES%\cookfolder\CFUninstall.exe - %PROGRAMFILES%\cookfolder\CookFolder.exe - %PROGRAMFILES%\cookfolder\CookFolderUpdate.exe

OnFileServer
%PROGRAMFILES%\OnFileServer\7z32.dll - %PROGRAMFILES%\OnFileServer\Ark32.dll - %PROGRAMFILES%\OnFileServer\enswerapi.dll - %PROGRAMFILES%\OnFileServer\OnFileServer.exe

Gmocon mini
%PROGRAMFILES%\Gmocon mini\delex.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon mini\gmobar.dll - %PROGRAMFILES%\Gmocon mini\gmobho.dll - %PROGRAMFILES%\Gmocon mini\gmoupdater.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon mini\msengine.dll

Gmocon
%PROGRAMFILES%\Gmocon\dbghelp.dll - %PROGRAMFILES%\Gmocon\DesktopHook.dll - %PROGRAMFILES%\Gmocon\GmoconApp.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon\GmoconForward.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon\MembersJoin.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon\pdh.dll - %PROGRAMFILES%\Gmocon\Reporter.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon\uninst.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon\u_changer.exe - %PROGRAMFILES%\Gmocon\u_client.exe

LolsongPlayer
%PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\lolsongMusic.exe - %PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\LSID3TagEditor.exe - %PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\LSPlayer.exe - %PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\lolfarm.dll

LolsongPlayer v1
%PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\lolsongMusic.exe - %PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\LSID3TagEditor.exe - %PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\LSPlayer.exe - %PROGRAMFILES%\LolsongPlayer\lolfarm_v1.dll

revealing bottombar
%PROGRAMFILES%\revealing\bottombar\revealing_ts.dll - %PROGRAMFILES%\revealing\bottombar\revealing.exe

Windows Search Guide
%PROGRAMFILES%\Windows Search Guide\MyStart.exe - %PROGRAMFILES%\Windows Search Guide\updater.exe - %PROGRAMFILES%\Windows Search Guide\WinSGuide.exe - %PROGRAMFILES%\Windows Search Guide\WinSGuide.dll - %PROGRAMFILES%\Windows Search Guide\DelLog.exe

Windows Visual Search
%PROGRAMFILES%\Windows Visual Search\DelLog.exe - %PROGRAMFILES%\Windows Visual Search\updater.exe - %PROGRAMFILES%\Windows Visual Search\vsearch.exe - %PROGRAMFILES%\Windows Visual Search\vsearch.dll

MicroLab SearchEngin LanguageConvert
%PROGRAMFILES%\MicroLab\SearchEngin\LanguageConvert\MicroLabCon.exe - %PROGRAMFILES%\MicroLab\SearchEngin\LanguageConvert\MicroLabProc.exe
Copyright (c) Windowrmv.com. All rights reserved.